Wat wij doen

Die vraag is betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden: wij behartigen de juridische belangen van onze cliënten op de belangrijkste gebieden van handel en commercie.

De wortels van ons advocatenkantoor gaan terug tot 1991. Sindsdien hebben wij dan ook een grondige en brede ervaring opgebouwd op een veelheid van juridische terreinen.

Of het nu gaat om het maken of het beoordelen van commerciële contracten en algemene voorwaarden, het uitbrengen van degelijk en praktisch bruikbaar advies, gedegen begeleiding van fusies en overnames, handhaving van rechten van intellectuele eigendom, efficiënte ondersteuning bij het verkrijgen van benodigde overheidsvergunningen, dan wel het voeren van onderhandelingen met uw contracts- of wederpartijen: al deze gebieden kennen eigenlijk geen geheimen meer voor ons.

Maar ook het leggen van beslag, het incasseren van geldvorderingen en het voeren van min of meer eenvoudige, zowel als ingewikkelde tot zeer ingewikkelde gerechtelijke procedures en arbitrages kunnen wij als geen ander.

Onze kerncompetentie is altijd het onroerend goed geweest. Doordat onze cliënten echter ook op allerlei andere terreinen steeds een beroep op ons zijn blijven doen, zijn we inmiddels al jarenlang gepokt en gemazeld in het ondernemingsrecht in brede zin.

Onze aanpak van dit alles is samen te vatten in: niet praten maar doen. Wij gaan altijd pal voor onze cliënten staan als dat nodig is, en zijn nog nooit bang geweest om als eerste vieze handen te maken.